Bc. Lucia Bačíková

Bachelor's thesis

Divadelná tvorba multimediálneho súboru Handa Gote research & development

Theatrical production of multimedia ensemble Handa Gote Research & Development
Abstract:
Bachelor thesis deals with the creation of multimedia theater group Handa Gote research & development and it will be looked at in connection with the production of John Cage. Handa Gote group is interested in the concept of a post-dramatic theater postspektakulárneho and in most of its projects, work with media archeology -recykláciou. The first part lists the reader with the emergence and nature …viac
Abstract:
Bakalárska diplomová práca sa zaoberá divadelnou tvorbou multimediálneho súboru Handa Gote research & development a bude na ňu nahliadať v súvislosti s tvorbou Johna Cagea. Handa Gote je skupinou zaujímajúcou sa o koncept postdramatického a postspektakulárneho divadla a vo väčšine svojich projektov, pracujú s mediálnou archeológiou –recykláciou. V prvej časti zoznámim čitateľa so vznikom a charakterom …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2016
  • Vedúci: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marika Kupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media

Práce na příbuzné téma