Bc. Tereza Dohnalová

Diplomová práce

Internacionalizace obchodních aktivit a její aktéři: případ Regionální hospodářské komory Brno

Internationalization of trade and its actors: the case of Brno Regional Chamber of Commerce
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou regionalizace a globalizace obchodních vztahů. V práci jsou nejprve popsány výše zmíněné fenomény z pohledu literatury. Dále jsou přiblíženi aktéři světového obchodu a vztahy mezi nimi, a to jak na globalní úrovni, tak na úrovni ČR. Poté, co je čtenář uveden do dané problematiky, následuje praktická část, která má formu případové studie provedené na vybrané instituci …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on regionalization and globalization of international trade. The two phenomenons are firstly described in the context of existing literature. After that, the participants of international trade and the relations among them are examined, both on the global and national level. Once the reader is familiar with the issue and the circumstances, the field work is presented. It …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. David Špaček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa