Bc. Tereza Dohnalová

Master's thesis

Internacionalizace obchodních aktivit a její aktéři: případ Regionální hospodářské komory Brno

Internationalization of trade and its actors: the case of Brno Regional Chamber of Commerce
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou regionalizace a globalizace obchodních vztahů. V práci jsou nejprve popsány výše zmíněné fenomény z pohledu literatury. Dále jsou přiblíženi aktéři světového obchodu a vztahy mezi nimi, a to jak na globalní úrovni, tak na úrovni ČR. Poté, co je čtenář uveden do dané problematiky, následuje praktická část, která má formu případové studie provedené na vybrané instituci …more
Abstract:
The diploma thesis focuses on regionalization and globalization of international trade. The two phenomenons are firstly described in the context of existing literature. After that, the participants of international trade and the relations among them are examined, both on the global and national level. Once the reader is familiar with the issue and the circumstances, the field work is presented. It …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. David Špaček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration