Bc. Nina Mašika

Diplomová práce

Práva a povinnosti států v otázce migrace a uprchlictví

States Rights and Obligations on Migration and Refugee Issues
Anotace:
Ve své diplomové práci se budu zabývat právy a povinnostmi států v otázce migrace a uprchlictví na poli mezinárodního práva. Cílem mé práce bude zjistit, jaká jsou práva a povinnosti států vůči jednotlivcům v mezinárodním právu. Dále budu zkoumat, zda státy své povinnosti vůči jednotlivcům dodržují, či nikoliv. V poslední řadě budu zjišťovat, zda v mezinárodním právu existuje takový instrument, který …více
Abstract:
This thesis deals with the rights and obligations of the states in the migration and refugee issue based on international law. The main aim of my thesis is to find out what are the rights and obligations of the countries towards individuals in international law context. In addition, I examine whether states respect their obligations towards individuals. Finally, this thesis examines whether there is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jiří Novotný
  • Oponent: doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní