Hana KUBLOVÁ

Diplomová práce

Divadlo a vzdělávání (umělecko-vzdělávací programy Ostravských divadel)

Theater and education (artistic-educational programs Ostrava theaters)
Anotace:
Ve své diplomové práci s názvem Divadlo a vzdělávání (umělecko-vzdělávací programy ostravských divadel) se v teoretické části budu zabývat divadly v Ostravě a jejich specifikací, po té si představíme divadelního lektora a vzdělávací programy. Seznámíme se se vzděláváním dětí, s osobností pedagoga a jeho předpokladech. Cílem práce je zjistit, jestli jsou dramatická cvičení nápomocna při zapamatování …více
Abstract:
In his thesis entitled Theatre and Education (against educational programmes ostravských theatres) in the theoretical part I theatres in Ostrava and their specifications, we imagine performing a tutor and educational programmes. Education of children, meet with the teacher and his assumptions. The job is to find out if the dramatic exercise in remembering probíraného curriculum. In the research part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Hana Volkmerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBLOVÁ, Hana. Divadlo a vzdělávání (umělecko-vzdělávací programy Ostravských divadel). Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta