Kateřina STŘÍBNÁ

Diplomová práce

Aspekty školní zralosti a připravenosti žáka k povinné školní docházce

Aspects of school readiness and preparedness for compulsory school attendance
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku školní zralosti a připravenosti. Teoretická část se věnuje vymezení termínů školní zralosti a připravenosti, představením možností jejich diagnostiky jak v rámci mateřské školy, tak v poradenském zařízení. Další kapitoly se věnují vymezení psychomotorického vývoje dítěte v předškolním věku a vybraným otázkám, týkajících se vzdělávání dětí předškolního …více
Abstract:
This diploma theses is focused on issues of school readiness and school preparedness. The theoretical part is devoted to defining the terms of school readiness and preparedness, introducing the possibilities of their diagnostics in kindergarden and also in education counselling centre. Other chapters are focused on psychomotor development of children in pre-school age and selected issues related to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STŘÍBNÁ, Kateřina. Aspekty školní zralosti a připravenosti žáka k povinné školní docházce. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta