Mgr. et Mgr. Markéta Rolincová

Master's thesis

Psychologická smlouva u zaměstnanců veřejné správy a dobrovolníků

Psychological contract of public employees and volunteers
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku psychologické smlouvy, což je jeden z konceptů vysvětlující pracovní chování a postoje. Práce pojednává o dosavadním vědění a výzkumu v oblasti psychologické smlouvy a zaměřuje se na dvě specifické skupiny – zaměstnance veřejné správy a dobrovolníky. V práci je také prezentován výzkum zaměřený na psychologickou smlouvu těchto dvou skupin.
Abstract:
The diploma thesis is focused on the psychological contract, which is one of the concepts explaining the work behavior and attitudes. The work deals with the existing knowledge and researchs in the field of psychological contract and it focuses on two specific groups - public employees and volunteers. The own research is also presented in the work.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2014
  • Supervisor: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta