Lukáš HUDEČEK

Bakalářská práce

Tvorba propagačního videa Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Creating a promotional video of the Pedagogical Faculty, University of Ostrava
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vytvoření propagačního videa Pedagogické fakulty Ostravské Univerzity. Video bude zobrazovat průběh výuky na jednotlivých katedrách v různých předmětech. Cílovou skupinou, na kterou se video zaměřuje jsou studenti středních škol, kteří tímto způsobem získají přehled o výuce na jednotlivých katedrách a které má video motivovat ke studiu na Pedagogické fakultě. Video bude promítáno …více
Abstract:
The goal of the bachelor thesis is creation of promotional video for Faculty of Education of Ostrava Univerzity. The video will show how looks education on each department in different subjects. The target group of the video are students of High Schools who can get overview of education on each department and the video should motivate them to study on Faculty of Education. The video will be presented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Aleš Oujezdský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUDEČEK, Lukáš. Tvorba propagačního videa Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Informační a komunikační technologie ve vzdělávání