Alina Liasun

Master's thesis

Zpoplatnění dopravní infrastruktury v Běloruské republice

Payments in a transport Infrastructure of the Republic of Belarus
Abstract:
Diplomová práce se zabývá zpoplatněním výbraných oboru dopravní infrastruktury v Běloruské republice. První část práce je věnována obecnému popisu dopravní infrastruktury země, která spojuje Evropské státy s Ruskou federaci a státy Pobaltí. Důraz kladen na skutečný stav, kvalitu, rozvoj daných oborů. Druhá část práce - popis principů a nástrojů zpoplatnění. Z důvodu progresivního rozvoje silniční infrastruktury …more
Abstract:
The thesis is about a transport Infrastructure payments in the selected transport branches of the Republic of Belarus. The first part is about a general description of the transport infrastructure of the country that connects the European countries with the Russian Federation and the Baltic States. Focus on the actual state, quality, development of the infrastructure. The second part - the description …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: Lubomír Zelený
  • Reader: Michal Mervart

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46909

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.