Bc. Lucie KUBILKOVÁ

Master's thesis

Závislostní chování u žáků ZŠ

Addictive behavior among primary school pupils
Abstract:
Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části se zabývám definicí pojmu závislost (závislostního chování), specifiky závislostního chování na internetu a jeho následky. Dále se zabývám závislostním chováním na online hrách, sociálních sítích, online komunikaci. Taktéž se věnuji závislostnímu chování ve vztahu k mobilnímu telefonu. V praktické části vyhodnocuji dotazníkové šetření.
Abstract:
This thesis is divided into two parts. In theoretical part I deal with definition of the term addiction (addictive behavior), specifically addictive behavior on the Internet and its consequences. Further I deal with addictive behavior on online games, social networks and online communication. I also devote addictive behavior in relation to a mobile phone. In the practical part I evaluate the questionnaire …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2017

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KUBILKOVÁ, Lucie. Závislostní chování u žáků ZŠ. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses bznp68 bznp68/2
19. 4. 2017
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
19. 4. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.