Bc. Pavel Fiala

Bakalářská práce

Veřejné zakázky malého rozsahu

Small Scale Tenders
Anotace:
V této bakalářské práci chci představit Veřejné zakázky malého rozsahu. První část je věnována úvodu do veřejných zakázek z pohledu zadavatele a dodavatele, legislativě veřejných zakázek a některým srovnáním. Hlavním cílem je analyzovat veřejné zakázky malého rozsahu na elektronických tržištích. V závěru chci porovnat výhody a nevýhody veřejných zakázek a celkově je zhodnotit. Navrhl jsem řešení, které …více
Abstract:
In this Bachelor thesis I want to introduce small-scale contracting. The first part is an introduction to public procurement from the perspective of contracting authority and vendor, public procurement legislation and some comparisons. The main goal is to analyze public procurement for small-scale electronic marketplaces. In conclusion, I want to compare the pros and cons of public procurement and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Alena Polívková
  • Oponent: JUDr. Natália Mansella, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS