Theses 

Zvuková podoba české rozhlasové detektivky po roce 1989 – Mgr. Zuzana ŘEZNÍČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu

Mgr. Zuzana ŘEZNÍČKOVÁ

Disertační práce

Zvuková podoba české rozhlasové detektivky po roce 1989

The Genre of Detective Fiction and its Dimensions in Czech Radio

Anotace: Disertační práce se zabývá vývojem žánru české rozhlasové detektivky po roce 1989 z hlediska zvukového ztvárnění. Zvuková podoba zahrnuje vnitřní organizaci jednotlivých zvukových prostředků a vytvoření komplexního zvukového plánu podléhajícího určité interpretaci textu předlohy. Práce sleduje změny v nakládání se zvukovými prostředky slovem, zvukem, hudbou a tichem v inscenacích rozhlasových detektivek vzniklých v kontextu téměř třicetiletého vývoje žánru v Českém rozhlase. Klíčová část práce obsahuje podrobné analýzy osmi rozhlasových detektivek. Výsledky analýz dosvědčují postupné posilování výrazových prostředků zvuku a hudby ve zvukové kompozici inscenací, jež souvisí s celkovým inscenačním směřováním dramatické tvorby Českého rozhlasu i s vývojem nahrávacích technologií. Metoda analýzy aplikovaná na jednotlivé rozhlasové inscenace detektivního žánru čerpá ze strukturalistických, a především audionaratologických teorií, jež akcentují využití zvukových prostředků v organizaci narativu i pro charakterizaci postav, prostředí a atmosféry děje.

Abstract: The dissertation deals with the development of the genre of Czech radio crime fiction after 1989 in terms of sound form. The sound form includes the internal organization of individual audio elements and the creation of a comprehensive sound composition to interpret the original text. It follows the changes in the use of audio elements which is word, sound, music and silence in the productions of radio crime fictions created in the context of the nearly thirty year development of the genre in the Czech Radio.

Klíčová slova: rozhlasová detektivka, zvuková podoba, zvukové prostředky, audionaratologie, Elke Huwiler, Nemesis

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=204503 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

ŘEZNÍČKOVÁ, Zuzana. Zvuková podoba české rozhlasové detektivky po roce 1989. Olomouc, 2017. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 03:43, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz