Jana NĚMCOVÁ

Bakalářská práce

Simulační model usměrňovače

Simulation model of rectifier
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis a návrh simulačních modelů usměrňovačů. Simulace byly vytvořeny v prostředí MATLAB/Simulink s využitím knihovny PLECS, která je určena k simulaci problémů z oblasti výkonové elektroniky a elektrických pohonů. Vytvořené modely jsou určeny k použití ve výuce na katedře elektromechaniky a výkonové elektroniky. Teoretická část je zaměřena na popis jednotlivých …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the description and development of simulation models of rectifiers. Simulations were performed in MATLAB/Simulink with use of PLECS library. This library is used for simulation of power electronics and electric drives problems. Designed models are intended for use in the courses at the Department of Electromechanics and Power Electronics. Theoretical part is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Vendula Mužíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NĚMCOVÁ, Jana. Simulační model usměrňovače. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/