Bc. Lucie Sobotková

Master's thesis

Řízení vztahu se středně movitými klienty ve vybrané bance

Managing the Relationship with Mass Affluent Clients in the Selected Bank
Anotácia:
Diplomová práce je kvalitativní analýzou vztahu banky a jejího klienta očima osobních bankéřů vybraného peněžního ústavu. Cílem je zjistit, jakým způsobem je řízen vztah s klientem, jaké aspekty vedou ke zvyšování klientské spokojenosti, resp. zabraňují odchodu klienta ke konkurenci a shrnutí zjištěných hypotéz. V diplomové práci analyzuji poznatky, které jsem získala kvalitativním šetřením, prováděným …viac
Abstract:
This diploma thesis presents a qualitative analysis of the relationship between the bank and its client through the perspective of the personal bankers of the selected financial institution. The main objective was to find out how the relationship with the client is managed, which aspects lead to increasing customer satisfaction, respectively, which prevent the client from leaving for competition and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedúci: PhDr. František Jirásek, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Josef Palán, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS