RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.

Bachelor's thesis

Využití standardních indikátorů k hodnocení kvality národního programu screeningu karcinomu prsu

Evaluation of national breast cancer screening program quality using standard performance indicators
Abstract:
Pro sledování různých kvalitativních aspektů screeningového programu byla vyvinuta rozsáhlá soustava epidemiologických indikátorů kvality. V této práci byla provedena implementace a dokumentace výpočtu těchto ukazatelů v prostředí národního programu mamografického screeningu v České republice podle rámce daného evropskými doporučeními. V období od července 2004 do června 2005 bylo vyšetřeno 271 502 …more
Abstract:
An extensive set of performance indicators has been developed in order to monitor different qualitative aspects of cancer screening programs. This work describes implementation of standard performance indicators introduced in the European guidelines to the Czech national mammography screening program. In a one-year period between July 2004 and June 2005, a total of 271,502 women were examined with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2007
  • Supervisor: Mgr. Adam Svobodník, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Biology / Mathematical Biology