Bc. Lucie Adamcová

Master's thesis

Jazyk a styl regionálního periodika

Language and style of a regional periodical
Abstract:
Předkládaná magisterská diplomová práce se zabývá analýzou regionálního periodika města Bzence. Bzenecký zpravodaj je v úvodu charakterizován, je popsána jeho historie a struktura. Vzhledem k obsahu Bzeneckého zpravodaje je práce rozdělena na dvě části – část věnující se textům administrativní povahy a část věnující se textům publicistické povahy. V každé části je nejprve položen teoretický základ …more
Abstract:
This master thesis is about analysis of regional journal chiefly from town Bzenec. Bzenecky zpravodaj is from the beginning characterized and then there is described its history and structure. Due the content of the Bzenecky zpravodaj is thesis devided in two parts - part dedicated to an administrative texts and part dedicated to a journalistic text. At first in each part is described theoretical basis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc.
  • Reader: PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta