Bc. Tereza Pužmanová

Diplomová práce

Technologické trendy v pojištění motorových vozidel

Technological trends in Motor Insurance
Anotace:
Práce se zabývá vývojem technologických trendů ovlivňujících pojištění motorových vozidel. Hlavním cílem je odhad budoucího vývoje v této oblasti a stanovení možných vlivů a dopadů na základě zavedení nových technologií. Jako dílčí cíle práce jsou stanoveny – popis historie pojištění motorových vozidel, včetně legislativní úpravy a technologií, charakteristika současných a budoucích technologických …více
Abstract:
Thesis is about evolution of technological trends affecting motor insurance. The main target is to predict future evolution of this area and to determine possible influences and impacts based on new technologic implementation. As partial targets there are established – description of motor insurance history, including legislative adjustments and technologic, characteristic of current and future technological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: Dr. Milan Hradec
  • Oponent: Ing. Žaneta Boučková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní