Maria Kurynova

Bakalářská práce

Competitiveness of marketing agencies lead by non-Czech managers on the Czech market

Konkurenceschopnost marketingových agentur vedených nečeskými manažery na českém trhu.
Anotace:
Pozorovat svět marketingu v České republice byla velmi zajímavá zkušenost. Absolvovala jsem rozhovory se dvěma majiteli marketingových agentur a mluvila jsem s jedním českým klientem, rozhovory mi pomohly podívat se na problém z různých úhlů pohledu. SWOT a PEST analýza mi umožnily širší pohled na danou problematiku a informace o organizaci marketingové agentury byly užitečné pro lepší pochopení fungování …více
Abstract:
It was a very exciting experience to observe the world of marketing in the Czech Republic. I had interviews with 2 owners of marketing agencies and I spoke with 1 Czech client, the interviews helped me to look at the problem from different perspectives. SWOT and PEST analysis gave me a wider look at the question, and information about the organization of the marketing agency was useful for better understanding …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2023
  • Vedoucí: Vadim Semenenko
  • Oponent: Kateřina Chvátalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/88267

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program:
Mezinárodní obchod