Bc. Světlana Baborská

Diplomová práce

Přístup pedagoga k žákům se specifickými poruchami učení a možnosti reedukace se zaměřením na raný školní věk

Teacher’s Approach to Pupils with Specific Learning Disabilities and Possibilities of Education Aimed to Low Primary School
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou žáků se specifickými poruchami učení při výuce počátečního čtení a psaní, přístupem pedagoga k těmto dětem a možnostmi reedukace se zaměřením na raný školní věk. V teoretické části jsou jednotlivé poruchy vymezeny v souvislosti s výukou čtení a psaní, analyzovány jejich příčiny a projevy, nastíněny možnosti reedukační péče jednotlivých poruch. Nosným textem tvůrčí …více
Abstract:
The diploma thesis deals with problems that pupils with learning difficulties have when learning reading and writing at the beginning of their school attendance, teacher’s approach to these students and possibilities of re-education aimed at lower primary students. There in theoretical part of the paper each learning difficulties are mentioned in the connection with teaching reading and writing, origin …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Dana Brožová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta