Patrik STUPKA

Bakalářská práce

Fyzioterapie únavové zlomeniny v oblasti hlezna u běžců

Physiotherapy of stress fracture in the area of ankle joint in runners
Anotace:
Cíle: Tato bakalářská práce má za cíle prohloubit teoretické znalosti a praktické dovednosti související s diagnózou únavové zlomeniny v oblasti hlezenního kloubu u běžců. Metodika: V bakalářské práci byla zpracována kazuistika pacienta po únavové zlomenině v oblasti hlezenního kloubu na pravé noze. Proběhlo celkem deset terapií, při kterých byly použity různé metody a pomůcky. Na základě vstupního …více
Abstract:
Purpose: This bachelor thesis aims to deepen theoretical knowledge and practical skills related to the diagnosis of stress fracture in the ankle joint in runners. Methodology: In the bachelor's thesis, a case report of a patient after a stress fracture in the ankle joint on the right leg was processed. There was a total of ten therapies, in which we used various methods and aids. Based on the initial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marek Jelínek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STUPKA, Patrik. Fyzioterapie únavové zlomeniny v oblasti hlezna u běžců. Ústí nad Labem, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií