Ing. Kateřina Jelínková

Bakalářská práce

Oceňování pro property management

Valuation for Property Management
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá oceňováním v property managementu a obsahuje tři hlavní části. Část teoretická se zabývá základními pojmy z oblasti oceňování nemovitostí a správy majetku a dále popisuje cíle, služby a uplatnění property managementu. V části praktické byla použita aplikace metod tržních ocenění nemovitostí na příkladech, kterými jsou stavební pozemek a výrobní budova. Třetí část se pak věnuje …více
Abstract:
This thesis deals with valuation in the field of property management and has three main parts. The theoretical part deals with the basic concepts of valuation and property management and describes the objectives, services and property management application. The practical part deals with the application of methods used in market valuation of property on the examples of a building site and building …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Petr Ort, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Ficek, Ing. František Kačaba

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Oceňování majetku