Bc. Hana Fasurová

Diplomová práce

Il carnevale di Svevo. L' umorismo della “Coscienza di Zeno” tra tradizione yiddish, riso di Bergson e witz freudiano

The Svevo's Carnival. The Humour in “La Coscienza di Zeno” Between the Yiddish Tradition, Laughter of Bergson and Freudian Witz
Abstract:
The essay pursues the question of humour in the work of the Trieste author Italo Svevo. A main part consists of an analysis of author’s best known novel Zeno's Conscience (La Coscienza di Zeno). It connects Svevo’s work with some essays published at the turn of the twentieth century. These are the works of S. Freud, H. Bergson and L. Pirandello. A considerable part is dedicated to an analysis of Svevo …více
Abstract:
Práce se zabývá problematikou humorismu v díle terstského spisovatele Itala Sveva. Hlavní část patří analýze nejznámějšího autorova románu Vědomí a svědomí Zena Cosiniho (La Coscienza di Zeno). Pokouší se spojit Svevovo dílo s některými eseji o humorismu, publikovanými v období přechodu mezi devatenáctým a dvacátým stoletím. Jedná se o díla S. Freuda, H. Bergsona a L. Pirandella. Velký prostor je věnován …více
 
 
Jazyk práce: italština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 2. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2008
  • Vedoucí: doc. Paolo Divizia, Dottore di Ricerca

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Italský jazyk a literatura