Mgr. Jan Zahradníček

Diplomová práce

Živnostenské oprávnění

Trade permit
Anotace:
Živnostenské oprávnění je jedním z kllíčových institutů živnostenského práva. Diplomová práce se v úvodní pasáži zabývá historickým vývojem živnostenského podnikání na našem území. Následuje zhodnocení platné právní úpravy, s důrazem zejména na zákon o živnostenském podnikání včetně zhodnocení jeho nejvýznamnějších novelizací. Práce dále rozebírá podmínky vzniku, změny a zániku živnostenského oprávnění …více
Abstract:
The thesis focuses on the legal institute of trade licence. It tries to analyze and explain the basic institutes of trade law and also other concepts and connections in this area of law. The thesis deals with the historical evolution of trade law, with the emphasis placed on the period of the last 16 years. In the second chapter there is a definition of the main and basic institutes in trade law. It …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2006
  • Vedoucí: prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta