Alžběta ŠIMKOVÁ

Bakalářská práce

HIV/AIDS v pobaltských zemích: komparativní analýza časoprostorového šíření HIV

HIV/AIDS in the Baltic states:comparative analysis of the time-space diffusion of HIV
Anotace:
Název práce je HIV/AIDS v pobaltských zemích: komparativní analýza časoprostorového šíření HIV. Práce se zabývá analýzou časoprostorového šíření HIV v Estonsku, Lotyšsku a Litvě. Předkládá vývoj epidemie HIV/AIDS v pobaltských státech znázorněním dostupných dat v jednotlivých kartodiagramech, které jsou stěžejní pro tuto práci. Ze studie vyplynulo, že největší rozšíření HIV/AIDS je v Estonsku a také …více
Abstract:
The title of my work is HIV/AIDS in Baltic states: Comparative analysis of HIV spread in time and area. The aim of this thesis is to analyse spatio-temporal spread of HIV in Estonia, Latvia and Lithuania. It presents the evolution of the HIV/AIDS epidemic in Baltic states by illustrating available data in themic maps. The study implies that the biggest spread of HIV/AIDS is in Estonia and most HIV …více
 

Klíčová slova

HIV AIDS pobaltské státy IDU
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jiří Preis, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMKOVÁ, Alžběta. HIV/AIDS v pobaltských zemích: komparativní analýza časoprostorového šíření HIV. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Přírodovědná studia / Geografie se zaměřením na vzdělávání