Ing. Jan Špidlen

Diplomová práce

Návrh procesu výběru předvývojového dodavatele

Proposal of a pre-development supplier selection process
Anotace:
Hlavním cílem mojí práce je analýza poptávkového procesu předvývojového dodavatele ve společnosti Škoda Auto a.s. a podle výsledků analýzy vytvořit vlastní návrh řešení procesu. Teoretická část bude věnována charakteristice nákupních činností v podniku, jejím funkcím, úkolům a dále také problematice výběru a hodnocení dodavatele. V praktické části bude představen stávající proces výběru a identifikovány …více
Abstract:
The main aim of my thesis is to analyse the inquiry process of the predevelopment supplier in the company Škoda Auto a.s. According to the results of the analysis a custom solution design process will be created. In the theoretical part I will discuss the characteristics of purchasing activities in the company, their functions and tasks as well as issues of selection and evaluation of suppliers. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014
Zveřejnit od: 6. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2014
  • Vedoucí: Ing. Ludmila Kučerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Špidlen, Jan. Návrh procesu výběru předvývojového dodavatele. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.1.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 1. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN