Mgr. Ivana Kolcunová

Diplomová práce

Výběrové řízení z pohledu uchazeče o zaměstnání: Vybrané aspekty specifického hodnotícího procesu

The Selection Procedure from the Applicants'Point of View: The Chosen Aspects of the Specific Assessment Process
Anotace:
Předkládaná diplomová práce zkoumá oblast očekávání od výběrového řízení a jeho následné hodnocení z pohledu uchazečů o zaměstnání ve významné bankovní instituci v České republice. Teoretická i výzkumná část se do značné míry zabývají organizační spravedlností, především procesními a distributivními pravidly spravedlnosti. Dále byly zkoumány vzájemné vztahy mezi subškálami firemní aspekty, individuální …více
Abstract:
Thesis concerns applicant’s selection expectations and subsequent perceptions of selection process in financial institution in Czech Republic. Both theoretical and research part discuss organizational justice, mainly distributive and procedural justice rules. Relations between organizational and individual aspect as well as organizational attraction were measured and compared to previous selection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta