Bc. Kateřina Vondrušová

Master's thesis

Politika zaměstnanosti ve Francii a účinnost vybraného nástroje aktivní politiky zaměstnanosti

Employment Policy in France and Effectiveness of Chosen Active Labour Market Policy Measure
Abstract:
Předmětem diplomové práce ‘‘Politika zaměstnanosti ve Francii a účinnost vybraného nástroje aktivní politiky zaměstnanosti‘‘ je představit fungování politiky zaměstnanosti ve Francii, popsat aktuální stav francouzského trhu práce a identifikovat jeho hlavní problémy. Závěrečná kapitola je potom věnována hodnocení vlivu absolvování podporovaných pracovních smluv na integraci účastníků na trh práce.
Abstract:
The main objective of diploma thesis ‘‘Employment Policy in France and Effectiveness of Chosen Active Labour Market Policy Measure‘‘ is to provide a description of employment policy in France, to give a general overview of current situation of the French labour market and to identify its main problems. Last chapter deals with labour market policy measures with focus on supported contracts and aims …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martin Guzi, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta