Bc. Kateřina Vondrušová

Diplomová práce

Politika zaměstnanosti ve Francii a účinnost vybraného nástroje aktivní politiky zaměstnanosti

Employment Policy in France and Effectiveness of Chosen Active Labour Market Policy Measure
Anotace:
Předmětem diplomové práce ‘‘Politika zaměstnanosti ve Francii a účinnost vybraného nástroje aktivní politiky zaměstnanosti‘‘ je představit fungování politiky zaměstnanosti ve Francii, popsat aktuální stav francouzského trhu práce a identifikovat jeho hlavní problémy. Závěrečná kapitola je potom věnována hodnocení vlivu absolvování podporovaných pracovních smluv na integraci účastníků na trh práce.
Abstract:
The main objective of diploma thesis ‘‘Employment Policy in France and Effectiveness of Chosen Active Labour Market Policy Measure‘‘ is to provide a description of employment policy in France, to give a general overview of current situation of the French labour market and to identify its main problems. Last chapter deals with labour market policy measures with focus on supported contracts and aims …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Guzi, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta