Mgr. Kristina Váňová

Bakalářská práce

Segmental and Suprasegmental Pronunciation in Interpreting

Segmental and Suprasegmental Pronunciation in Interpreting
Anotace:
Tato práce se zabývá významem segmentální a suprasegmentální výslovnosti v tlumočení. Cílem práce je ukázat, že by tlumočníci neměli zanedbávat zlepšování výslovnosti v jazyce, do kterého překládají a který není jejich jazykem mateřským, jelikož výslovnost může mít významný negativní či pozitivní vliv na vnímání celkové kvality tlumočení posluchači. Teoretická část obsahuje obecné informace o tlumočení …více
Abstract:
The focus of the present study is the importance of pronunciation (both segmental and suprasegmental) in interpreting. It aims to demonstrate that the improvement of pronunciation skills in the interpreter’s second language into which he or she works should not be neglected since pronunciation can have a significant negative or positive effect on the perception of the overall quality of an interpretation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Magda Sučková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma