Bc. Tereza Červinková

Master's thesis

Probační a mediační služba v ČR, probační úředníci a probační asistenti.

The Probation and Mediation Service of the Czech Republic, probation officers and probation assistants.
Abstract:
Diplomová práce „Probační a mediační služba v ČR, její role v systému penitenciární a postpenitenciární péče“ pojednává o vztahu Probační a mediační služby ČR k pachatelům a obětem trestných činů. Hlavním tématem je PMS ČR jako instituce pomáhající lidem, kteří se dostali do konfliktu s trestnou činností. V této práci se zabývám historií PMS ČR, jejími principy, nástroji, organizací, cíli a postavením …more
Abstract:
Diploma thesis “The Probation and Mediation Service of the Czech Republic, its role in the system of the Penitentiary and Post-penitentiary Care “ is aimed on relationship of the PMS CR with offenders and victims of crime. Thesis main topic is the PMS CR as an institution helping people who became somehow involved in criminality. In this thesis I am dealing with history of PMS CR, its principals, tools …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 2. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2010
  • Supervisor: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta