Bc. Tereza Červinková

Master's thesis

Probační a mediační služba v ČR, probační úředníci a probační asistenti.

The Probation and Mediation Service of the Czech Republic, probation officers and probation assistants.
Anotácia:
Diplomová práce „Probační a mediační služba v ČR, její role v systému penitenciární a postpenitenciární péče“ pojednává o vztahu Probační a mediační služby ČR k pachatelům a obětem trestných činů. Hlavním tématem je PMS ČR jako instituce pomáhající lidem, kteří se dostali do konfliktu s trestnou činností. V této práci se zabývám historií PMS ČR, jejími principy, nástroji, organizací, cíli a postavením …viac
Abstract:
Diploma thesis “The Probation and Mediation Service of the Czech Republic, its role in the system of the Penitentiary and Post-penitentiary Care “ is aimed on relationship of the PMS CR with offenders and victims of crime. Thesis main topic is the PMS CR as an institution helping people who became somehow involved in criminality. In this thesis I am dealing with history of PMS CR, its principals, tools …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 2. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2010
  • Vedúci: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta