Petra Fiedlerová

Bakalářská práce

Kybernetická kriminalita a její specifika

Anotace:
Bakalářská práce na téma kybernetická kriminalita a její specifika se zabývá touto tématikou zejména v rámci České republiky. Úvodem je kybernetická kriminalita vymezena z kriminality obecné. V další části jsou charakterizovány samotné pojmy kybernetické kriminality, které jsou její nedílnou součástí. Dále jsou definována její specifika, formy a nejčetnější útoky v kybernetickém prostoru. V další části …více
Abstract:
The bachelor thesis on cybercrime and its specifics deals with this topic especially within the Czech Republic. At first, cybercrime is delineated from general crime. In the next part are characterized the very concepts of cybercrime, which are an integral part of it. It also defines its specifics, forms and the most frequent attacks in cyberspace. The next section outlines the legal regulation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jiří Vlach

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fiedlerová, Petra. Kybernetická kriminalita a její specifika. Praha, 2018. bakalářská práce (Bc.). Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.. Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s., Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech