Ing. Filip Majerík

Diplomová práce

Implementation of a high-level control system for a teaching aid aimed as a supporting tool when teaching state-space search method

Implementation of a high-level control system in a teaching aid aimed as a supporting tool when teaching state-space search methods
Abstract:
This master thesis is focused to the object detection in a real time using the OpenCV library. At first is described the basis of path-planning and path-planning algorithms. Next are described a basic techniques for an image processing and a basic principles for the image detection. Last is analysis of a problem and a software design with its implementation as teaching aid high-level control system …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá detekcí objektů v reálném čase za pomoci knihovny OpenCV. Prvně jsou popsány základy plánování a plánovací algoritmy. Následně jsou popsány základní techniky zpracování obrazů a základní principy pro detekování objektů v obraze. Dále je rozebrán návrh a implementace učební pomůcky software nadřazeného řídicího systému.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Majerík, Filip. Implementation of a high-level control system for a teaching aid aimed as a supporting tool when teaching state-space search method. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky