Bc. Ladislav Mašlej

Diplomová práce

Smery reštrukturalizácie finančných trhov v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy 2008-2009

Trends in restructuring the financial markets due to financial and economic crisis 2008-2009
Abstract:
The first part of the thesis is dedicated to the financial markets theory in the current economy. We can acquaint ourselves with the financial markets categories, structure, functions financial markets, most important tools, institutions, characteristics of particular FM segments and theory of financial crises. In the second part, I focused on major effects that had affected the financial markets movement …více
Abstract:
Prvá časť tejto diplomovej práce práce je venovaná teórií finančných trhov v súčasnej ekonomike. Možno sa tu oboznámiť s kategóriou finančného trhu, jeho členením, funkciami finančných trhov, najdôležitejšími nástrojmi, inštitúciami, charakteristikou jednotlivých segmentov, teóriou finančných kríz. V druhej časti som sa zameral na najdôležitejšie vplyvy, ktoré ovplyvnili smerovanie finančných trhov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Doc. Ing. Václav Dufala, CSc.
  • Oponent: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance