Jana Pražáková

Bakalářská práce

Vlastní kapitál v obchodní společnosti, Česká republika versus Slovenská republika

Anotace:
Tato práce rozebírá vlastní kapitál z pohledu dvou zemí České a Slovenské republiky, a to jak z hlediska účetního, tak z hlediska legislativního. Je zde vysvětlen účel a použití jednotlivých položek vlastního kapitálu. Závěrečná kapitola přináší shrnutí podobností a odlišností mezi oběma státy a jejich vyhodnocení.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2008
  • Vedoucí: Ladislav Mejzlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/7330