Mgr. Vladimíra Merglová

Diplomová práce

Postavení odborové organizace v pracovněprávních vztazích

Position of the Trade Unions in the Framework of Labour Law Relations
Anotace:
Tato práce si klade za cíl popsat postavení odborové organizace v pracovněprávních vztazích. Jedná se o sdružení zaměstnanců založené s cílem prosazovat jejich pracovní, hospodářské, politické, sociální a jiné zájmy. Odbory jsou významným nástrojem nátlaku na zaměstnavatele. Mohou se vyjadřovat k bezprecedentní řadě činností firmy i veškerému hospodářskému vývoji podniku. Pokusila jsem se zde i srovnat …více
Abstract:
This work aims to describe the position of trade unions in industrial relations. It is an association of employees based in order to promote their business, economic, political, social and other interests. Trade unions are an important tool for pressure on the employer. They may reflect the unprecedented number of business activities and any economic development enterprise. I tried to also compare …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2009
  • Vedoucí: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo