Theses 

Radiologické vyšetřovací metody – Bc. Jakub Pospíšil

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jakub Pospíšil

Bakalářská práce

Radiologické vyšetřovací metody

Radiological diagnostic methods

Anotace: Bakalářské práce s názvem „Radiologické vyšetřovací metody“, pojednává o principech diagnostických metod využívajících ionizující záření. V teoretické části je podrobně popsáno CT a RTG vyšetření a metody nukleární medicíny, jejich využití, výhody a nevýhody. V praktické části jsou vyhodnocena data, získaná z dotazníkového šetření, které bylo provedeno u pacientů podstupujících radiologické vyšetření.

Abstract: Bachelor thesis entitled "Radiological examination methods", discusses the principles of diagnostic methods using ionizing radiation. In the theoretical section details the CT and X ray and nuclear medicine methods, their uses, advantages and disadvantages. In the practical part of the evaluated data obtained from the survey, which was conducted in patients undergoing radiologic examinations.

Klíčová slova: Ionizující záření, rentgen, rentgenka, výpočetní tomografie, scintigrafie, nukleární medicína.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Oldřich Ott

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 08:33, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz