Ing. Martin Geleta, DiS.

Bakalářská práce

Bezpečnostní aspekty elektronického bankovnictví

Security Aspects of Electronic Banking
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je prozkoumání vybraných druhů elektronického bankovnictví a jejich zabezpečení, testování zabezpečení internetového bankovnictví, vyhodnocení testování a návrhy na zlepšení ochrany.
Abstract:
The main goal of this bachelor’s thesis is to analyse selected types of electronic banking and their safeguarding, testing security of internetbanking, analysis of testing and proposals for improving security.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2009
  • Vedoucí: Ing. Antonín Vogeltanz
  • Oponent: doc. Ing. Bohumil Miniberger, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management