Kamila Pavličíková

Diplomová práce

Optimalizace webové stránky vysoké školy pro vyhledávače

The Search Engine Optimization of the University Website
Anotace:
Tématem této práce je optimalizace pro vyhledávače. Cílem práce bylo analyzovat web drzimetimisto.cz z pohledu SEO a navrhnout případné změny, které by mohly vést ke zlepšení umístění webové stránky v organickém výsledku vyhledávání, popřípadě zvýšení její návštěvnosti. Pro uskutečnění výzkumu byla využita analýza klíčových slov, analýza návštěvnosti webu a obsahová analýza webu. Data byla získána …více
Abstract:
The topic of these thesis is search engine optimization. The aim of the thesis was to conduct SEO analysis of website drzimetimisto.cz and to propose possible changes that could lead to an improvement of the website's location in the organic search result or increase its traffic. The Keyword analysis, Traffic analysis and Content analysis were used for the research. The data was obtained through Keyword …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Pavlína Kozáková
  • Oponent: Ondřej Musil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava