Bc. Jan Kvapil

Bakalářská práce

Logo a slogan v marketingové komunikaci automobilového průmyslu

Logo and slogan in marketing communication of automotive industry
Anotace:
Práce je zaměřena na logo a slogan jako nejstručnější formu marketingové komunikace v automobilovém průmyslu. Jsou zde popsány důležité slogany a historický vývoj log vybraných automobilových značek.
Abstract:
Thesis is focused on logo and slogan as the briefest form of marketing communications in automotive industry. The important slogans and historical evolution of logos of chosen car brands are described here.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
  • Oponent: PhDr. Pavel Čírtek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní