Sabina PLŠKOVÁ

Bachelor's thesis

Filozofie v křesťanství, křesťanství ve filozofii

Philosophy in Christianity, Christianity in Philosophy
Abstract:
Předložená bakalářská práce pojednává o Platónovi, Aristotelovi, Tomáši Akvinském a Biblickém pojetí na téma nesmrtelnost duše. V oddělených kapitolách se práce blíže zabývá pojmem duše, ale také pojmem nesmrtelnosti. Jsou zde také předloženy a vysvětleny důkazy, které filozofy vedly k jejich názorům na dané téma a to u každého ze zadaných filozofů. Cílem práce je objasnění pojmu duše a nesmrtelnosti …more
Abstract:
The bachelor`s thesis discusses Plato, Aristotle, Aquinas and the Biblical view of the immortality of the soul. In separate chapters the work deals with the concept of the soul and also with the concept of the immortality. There is presented and explained the evidence that influenced the philosophers to create their own opinions on the concept. The aim of the work is to clarify the concept of the soul …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2015
Accessible from:: 14. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Petr Hromek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PLŠKOVÁ, Sabina. Filozofie v křesťanství, křesťanství ve filozofii. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta