Sabina PLŠKOVÁ

Bakalářská práce

Filozofie v křesťanství, křesťanství ve filozofii

Philosophy in Christianity, Christianity in Philosophy
Anotace:
Předložená bakalářská práce pojednává o Platónovi, Aristotelovi, Tomáši Akvinském a Biblickém pojetí na téma nesmrtelnost duše. V oddělených kapitolách se práce blíže zabývá pojmem duše, ale také pojmem nesmrtelnosti. Jsou zde také předloženy a vysvětleny důkazy, které filozofy vedly k jejich názorům na dané téma a to u každého ze zadaných filozofů. Cílem práce je objasnění pojmu duše a nesmrtelnosti …více
Abstract:
The bachelor`s thesis discusses Plato, Aristotle, Aquinas and the Biblical view of the immortality of the soul. In separate chapters the work deals with the concept of the soul and also with the concept of the immortality. There is presented and explained the evidence that influenced the philosophers to create their own opinions on the concept. The aim of the work is to clarify the concept of the soul …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015
Zveřejnit od: 14. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petr Hromek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLŠKOVÁ, Sabina. Filozofie v křesťanství, křesťanství ve filozofii. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta