Bc. Natália Földiová

Diplomová práce

Daňové a účtovné aspekty neziskovej organizácie v Českej republike a Slovenskej republike

Tax and accounting aspects of a non-profit organisation in the Czech Republic and the Slovak Republic
Abstract:
The diploma thesis „Tax and accounting aspects of a non-profit organization in the Czech Republic and the Slovak Republic“ is focused on the analysis and comparison of accounting and tax requirements of non-governmental organization in order to identify commonalities and differences in the approaches to these areas in both countries with subsequent application to the selected type of organization. …více
Abstract:
Diplomová práca „Daňové a účtovné aspekty neziskovej organizácie v Českej republike a Slovenskej republike“ sa venuje analýze a komparácii účtovných a daňových podmienok neštátnej neziskovej organizácie s cieľom identifikovať spoločné znaky a rozdiely úpravy týchto oblastí v jednotlivých krajinách s následnou aplikáciou na zvolený typ organizácie. Tým je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta