Markéta Masláková

Bakalářská práce

Syndrom náhlého úmrtí novorozence a kojence

Sudden Newborn and Infant Death Syndrome
Anotace:
Bakalářská práce je rozčleněna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část poskytuje přehled informací o syndromu náhlého úmrtí novorozence a kojence, o rizikových faktorech, jeho prevenci a první pomoci. Poslední kapitola teoretické části této práce se zabývá psychologickými problémy pozůstalých. Informace pro praktickou část práce byly získány na základě dotazníků. Dotazník určuje míru informovanosti …více
Abstract:
This bachelor thesis is dividend into theoretical and practical part. The theoretical part provides a summary of informatik about Sudden Newborn and Infant Death Syndrome, the risk factors, prevention and first aid. The last charter of theoretical part of this work deals with psychological problems of survivor. The informatik for practical part was gained from questionnaires. The questionnaire determines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2015
Zveřejnit od: 22. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Žárská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Masláková, Markéta. Syndrom náhlého úmrtí novorozence a kojence. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka