Mgr. Lucie Sitarová

Bakalářská práce

Vliv Jana Pavla II. na vztahy Vatikánu s Izraelem a s Organizací pro osvobození Palestiny a jeho vliv na mediaci izraelsko-palestinského konfliktu

The impact of John Paul II. on the Vatican's relations with Israel and with the Palestine Liberation Organization and his impact on the mediation of the Israeli-Palestinian conflict
Anotace:
Cílem bakalářské práce je posouzení vlivu papeže Jana Pavla II. na vztahy mezi Vatikánem a Izraelem a Vatikánem a Organizací pro osvobození Palestiny a posouzení mediačního vlivu Jana Pavla II. na mírový proces izraelsko-palestinského konfliktu.
Abstract:
This bachelor thesis aims to assess the impact of Pope John Paul II on the relations between the Vatican and Israel and the Vatican and the Palestine Liberation Organization and to assess the mediating role of John Paul II in the peace process in the Israeli-Palestinian conflict.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Tereza Dvořáková
  • Oponent: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií