Mgr. Jana Štefková

Diplomová práce

Psychologické aspekty při odvykací léčbě u pacientů závislých na alkoholu

Psychological aspects in withdrawal treatment at alcohol - dependent patients
Anotace:
V této magisterské diplomové práci se zabýváme efektivitou tříměsíční léčby na dvou odvykacích odděleních s odlišným léčebným programem pro léčbu závislosti na alkoholu. Zajímalo nás, zda dochází k pozitivnímu posunu u pacientů postupující radikální léčbu v námi sledovaných aspektech a to: v míře deprese, v míře aktuální úzkosti a v míře self-efficacy a zda tito pacienti dosahují ve druhém měření po …více
Abstract:
This thesis deals with effectivity of three-month withdrawal treatment, which were undertaken by two different approaches. We were especially interested in positive shift of patients who were participating in radical withdrawal treatment. The factors we were looking in were scale of depresivity, actual anxiety, self-efficacy. We were also interested in shift of these factors by the end of treatmant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jiří Brančík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta