Denisa DANDOVÁ

Bakalářská práce

Vegetariánství jako alternativní způsob výživy

Vegetarianism as an alternative style of diet
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na téma vegetariánství. V teoretické části je cílem definování základních pojmů, objasnění důvodů vedoucích k vegetariánství, porovnání vegetariánské a konvenční stravy a další dílčí témata vztahující se k tomuto výživovému směru. Hlavním cílem části praktické je získat odpověď na několik otázek prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s několika respondenty a to kvalitativní …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses predominantly on the topic vegetarianism. In the theoretical part, the basic terms concerning vegetarianism have been defined, as well as the various reasons leading to vegetarianism. Moreover, the comparison of conventional vegetarian food has been made, and other information further related to this particular topic have been discussed. The main objective of the second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DANDOVÁ, Denisa. Vegetariánství jako alternativní způsob výživy. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/