Tereza Uhrová

Diplomová práce

Objemová studie proluky na rohu ulice Českobratrské a Nádražní

Volumetric study of the gap at the corner of Českobratrská and Nádražní street
Anotace:
Tématem této diplomové práce je prostorové a funkční řešení proluky v Ostravě, na nároží ulic Českobratrská a Nádražní, v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Diplomová práce je zpracována formou objemové studie. Součástí řešeného území je i návrh nového objektu a jeho napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Objemová studie je navržena v několika variantách, které se od sebe liší objemem …více
Abstract:
The theme of this diploma thesis is the spatial and functional solution of the fault in Ostrava, situated on the corner of Českobratrská steet and Nádražní street, in the Moravská Ostrava and Přívoz district. The diploma thesis is elaborated in the from of volumetric study. Part of the area is the design of a new building and its connection to the transport and technical infrastructure. The volumetric …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2019
  • Vedoucí: Stanislav Endel
  • Oponent: Karel Malík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava