Theses 

Typologie rodin dětí v pobytových střediscích výchovné péče – Mgr. Veronika Pawlusová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Veronika Pawlusová

Bakalářská práce

Typologie rodin dětí v pobytových střediscích výchovné péče

The typology of children's families in residental centers of education care

Anotace: Cílem práce s názvem „Typologie rodin dětí v pobytových střediscích výchovné péče“ bylo vytvoření typologie rodin, jejichž děti se stávají klienty pobytových částí středisek výchovné péče a jejich nejčastější problémy. Text je strukturován do dvou částí, teoretické a empirické. V teoretické části jsou vymezeny pojmy, jako je rodina, dysfunkční rodina a její typy a dále je zde popsána problematika nevhodných výchovných stylů a nejčastějších výchovných problémů. Jsou zde stručně popsány instituce, na které se mohou obrátit rodiče dětí s výchovnými problémy a celá jedna kapitola je věnována charakteristice středisek výchovné péče, jejich legislativě, struktuře, cílům a metodám práce. Empirická, kvantitativně orientovaná část byla vytvořena pomocí analýzy dokumentů a jejím cílem bylo vytvořit typologii rodin dětí, které se stávají klienty středisek výchovné péče, zjistit ekonomické podmínky těchto rodin, problémy, které se v těchto rodinách vyskytují a výchovné problémy, díky kterým klienti pobyt ve středisku výchovné péče absolvovali.

Abstract: The aim of the submitted bachelor thesis named “The typology of children’s families in residential centers of educational care” was to create a typology of families, whose children become clients of the residential parts of centers of educational care, and their most common problems. The textual matter is divided into two parts, theoretical and empirical. The theoretical part defines a number of terms, such as family, dysfunctional family and its variants. Furthermore, it depicts the issue of unsuitable educational manners and the most common educational problems. The text briefly describes institutions that allow parents of children with educational problems to come to them. A whole chapter deals with the characteristics of the centers of educational care and their legislation, structure, aims and working methods. The empirical, quantitatively oriented part was formed by a thorough analysis of diverse documents and its main aim was to create a typology of families, whose children become clients of the residential parts of centers of educational care. Secondly, the aim was to trace economical circumstances of such families, troubles occurring in them and educational problems leading to the clients to be submitted to the care of centers of educational care.

Klíčová slova: rodina, dysfunkční rodina, středisko výchovné péče, výchova, výchový problém, family, dysfunctional family, centre of educational care, education, educational problems

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 15:06, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz