Ing. Jana Kratochvílová

Bakalářská práce

Communities of practice mezi absolventy oboru Informační studia a knihovnictví v Praze a oboru Informační a znalostní management ve Valašském Meziříčí: průzkum možností uplatnění

Communities of practice between graduates field of study Information Studies and Librarianship in Praha and field of study Information and knowledge management in Valašské Meziříčí: research of possibilities of the employment.
Anotace:
Obsahem bakalářské diplomové práce „Communities of practice mezi absolventy oboru Informační studia a knihovnictví v Praze a oboru Informační a znalostní management ve Valašském Meziříčí: průzkum možností uplatnění“ je zmapovat profesní uplatnění absolventů těchto oborů na trhu práce. Popisuji zde průzkumy uplatnění absolventů vysokých škol, které provádí Středisko vzdělávací politiky Filozofické fakulty …více
Abstract:
Content of the bachelor thesis „Communities of practice between graduates field of study Information Studies and Librarianship in Praha and field of study Information and knowledge management in Valašské Meziříčí: research of possibilities of the employment“ is the mapping of the employment of graduates these fields of study at the labor market. I describe research of employments of college graduates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta